ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ

อีกมุมหนึ่งของครูที่ลงโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุจนมือพอง ล่าสุดครูท่านนี้สั่งย้ายแล้ว จากกรณีที่ครูลงโทษเด็กนักเรียนห้องหนึ่ง ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ เหตุการณ์เกิดขึ้น ณ คาบเรียนแรกวิชาพละศึกษา กลางแดดแรง และมีนักเรียนห้องหนึ่งโดนครูทำโทษเพราะเข้าแถวผิดที่ เท่านั้นเอง ส่วนการลงโทษเด็กนักเรียน ครูให้นักเรียนวิดพื้นหรือดันพื้นคนละ 20 ครั้ง แต่เนื่องด้วยความร้อนของพื้นคอนกรีด จึงทำให้ นักเรียนก็เกิดอาการมือพองและบาดเจ็บที่มือ ซึ้งทำเอาครูผู้สอนตกใจอย่างมากจึงให้เด็กนักเรียนคนนั้นไปห้องพยาบาลเพื่อทำแผล แต่เรื่องนี้ถึงผู้ปกครองของนักเรียนรายหนึ่ง จึงได้เข้าพบกับ ผอ. โรงเรียนดังกล่าวเพื่อแจ้งให้รับรู้ว่าลงโทษเกินกว่าเหตุ จึงได้ทำโทษครูท่านนี้ด้วยทำทัณฑ์บนไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว แต่โดยล่าสุดครูท่านนี้ได้ย้ายไปช่วยราชการโรงเรียนแห่งอื่นแล้วนั้นเอง