กินเค็มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายชนิด

14321005141432100665l

         การรับประทานอาหารที่มีความเค็มหลายท่านจะนึกถึง เกลือ ที่เราใช้ปรุงอาหารให้มีความเค็ม หรืออาจจะเป็นใช้เพื่อช่วยในการถนอมอาหาร ที่จะมีสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่า โซเดียมคลอไรด์ หรือคนทั่วไปนิยมเรียกว่า เกลือแกง  ที่ถือว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายของทุกคนต้องการ เพราะเนื่องจากว่าร่างการของคนเราไม่สามารถโซเดียมได้เอง

ซึ่งโซเดียม จะมีความสำคัญต่อร่างกายแต่ถ้ามีการรับประทานเข้าไปมากๆก็จะทำให้ส่งผลเสียต่อร่างได้มากพอสมควรเช่นกัน และจะทำให้เกิดโรคได้ในหลายโรค เช่น ความดันโลหิตสูง  หัวใจวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวายซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มีความเค็มมากเกินไปจนติดเป็นนิสัย

นอกจากนี้ผู้ที่มีการบริโภคโซเดียมสูง ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกิดในโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังแต่ปัจจุบันถือได้ว่า โซเดียม เป็นสิ่งที่อันตรายมากในอาหารถ้าหากว่ามีการบริโภคแบบไม่ระมัดรัง